Geschreven door admin 15:39 Uitgelicht

Replica Witte Swaen in Terschellinger haven

Het scheelde niet veel of de, achteraf succesvolle, tocht van de replica Witte Swaen naar Terschelling was niet doorgegaan. Net buiten de haven van Harlingen liep de motor van het schip vast en belandde het op de stenen van de Pollendam. Omdat er geen lekkage werd vastgesteld, werd sleepboothulp gevraagd en arriveerde het schip toch begin september in de Terschellinger jachthaven. Daar trok het veel belangstelling van eilanders en toeristen.

Maar de bemanning van de Witte Swaen kwam niet alleen naar Terschelling om het expeditieschip van Willem Barentsz vol terechte trots te tonen, maar ook om de eerste proefvaart onder zeil te maken. Deze was op 9 september zéér succesvol. “De 244 vierkante meter zeil is door de wind bol geblazen. Het schip lag perfect op het roer”, meldde bouwmeester Gerald de Weerdt, vroeger conservator van het Terschellinger cultuurhistorisch museum ‘t Behouden Huys.
In 2010 begon het project het expeditieschip van Willem Barentsz te reconstrueren. In 2011 begon daadwerkelijk de bouw in Harlingen onder leiding van De Weerdt, samen met Koos Westra initiatiefnemer van dit project. Doelstelling was het schip op een zo authentiek mogelijke wijze, conform de bouwmethode van de late 16e eeuw, te herbouwen.
Complicerende factor was, dat de kennis over scheepsbouwmethoden van de 15e/16e eeuw vrijwel geheel verloren is gegaan. Dat kwam doordat men destijds niet op basis van bouwtekeningen werkte. De kennis werd vooral van leermeester op leerling overgedragen. Daarom waren er geen tekeningen van het oorspronkelijke schip, de houten schepen werden toentertijd ‘op het oog’ gemaakt.
Om de werkelijke vorm en bouwmethode van het oorspronkelijke schip te ontdekken, combineerde De Weerdt vele bronnen. Zo bestudeerde hij schilderijen en prenten en vergeleek die met archeologische vondsten en met de vroegste publicaties over Hollandse scheepsbouw. Belangrijk was ook de vondst van een fragment van het schip zelf op Nova Zembla. Een model op schaal werd gemaakt, waarmee proeven werden gedaan om de stabiliteit te testen. Pas toen kon de kiel worden gelegd, in 2010. In de bouw van deze replica zitten 38.000 uren werk van tientallen vrijwilligers, die 30.000 kilo hout gebruikten. Voor de 244 vierkante meter zeil was 5 kilometer touwwerk nodig. Voor de stabiliteit is 22.000 kilo ballast aangebracht.
Dertien jaar na de kiellegging kon deze succesvolle proefvaart onder zeil vanaf Terschelling op de Noordzee worden gemaakt.

(Visited 27 times, 1 visits today)